Blog

W dniu 21 grudnia 2020 r., wejdą w życie istotne zmiany dla klientów posiadających abonament na telefon komórkowy i dostęp do internetu. Zdalne wypowiedzenie umowy Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oznacza to, że jeżeli klient będzie chciał...

Od 30 listopada obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania pokrzywdzonych przemocą od sprawcy, w sytuacjach gdy stwarza on zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Nowe uprawnienie policji/żandarmerii. Jedną z najważniejszych zmian „ustawy antyprzemocowej” jest przyznanie funkcjonariuszom policji i Żandarmerii...

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni od 5 grudnia 2020 r., z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Z rozwiązania tego mogą korzystać jedynie właściciele i współwłaściciele pojazdów, a więc osoby, które są zarejestrowane w Centralnej...

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami pojawia się poważny kryzys i nie widzą oni możliwości kontynuowania wspólnego życia, mogą wnieść sprawę o rozwód Dokonując wyboru pomiędzy tymi dwiema instytucjami musicie Państwo zdawać sobie z prawe z konsekwencji wynikających z tego wyboru. Rozwód co do zasady nie jest...